Karriereprofil

Min karriere

Nedenfor kan du se lidt af min karriere. Den røde tråd gennem hele min karriere har været at "bygge-noget-op".

03/2012-09/2022

HR Senior Consultant, Norlys, Esbjerg

Et udsnit af arbejdsopgaver:

Norlys er den næststørste energi- og televirksomhed i Danmark. Jeg har ydet sparring og rådgivning til ledere i rekrutteringer, organisationsændringer, personalesager mv. Deltaget i forhandlinger med fagforbund om overenskomstforhold. Har været igennem flere fusioner og opkøb og har i den forbindelse bidraget til kortlægning og sammenlægning af personalevilkår, udarbejdet og opdateret politikker, afholdt møder med de nye medarbejdere om deres fremtidige vilkår, samt deltaget i fastlæggelse af bemandingsplan på ledelsesniveauerne. Udarbejdet og vedligeholdt Norlys’ ansættelsesretlige dokumenter. Deltaget i arbejdsgrupper om kortlægning af HR-processer og – arbejdsgange. Gennemført team-arrangementer med personprofiler som omdrejningspunkt for et bedre samarbejde og forbedret kommunikation. Fungeret som bindeled mellem HR og lønkontoret – og meget andet.

 

11/2007-11/2011

HR Manager, Riis Retail A/S, Kolding

Et udsnit af arbejdsopgaver:

En design- og tømrer-/snedkervirksomhed, hvis primære opgave var at designe og bygge forretninger for retail i ind- og udland. Her blev jeg ansat som HR-generalist og skulle bygge en egentlig HR-funktion op. Dette var med til at give mig en stærk basisviden inden for hele det juridiske område. Virksomheden er international og her har jeg således rekrutteret kollegaer i ind- og udland, og samarbejdet med pay-roll offices i udlandet. Implementeret HR-system, oprettet skabeloner og arbejdsprocesser, udarbejdet politikker og personalehåndbog.

 

11/2005-05/2012

CharMo ApS

Selvstændig

Etablerede mig som selvstændig sammen med min nabokone over et glas rødvin en aften. Vi solgte silkedyner, silkesengetøj, silketørklæder, silkekimonoer, som vi importerede fra Kina i samarbejde med en kinesisk agent. Salget foregik online og på luksus-messer, der var meget populære i perioden.

 

06/2002-08/2007

Executive Assistant, AgroFerm A/S, Esbjerg

Et udsnit af arbejdsopgaver:

AgroFerm var den første bioteknologiske virksomhed i Vestjylland og helt nystartet, da jeg blev ansat som direktionsassistent. Min opgave var at supportere direktionen, tage referater af bestyrelsesmøder, der foregik på engelsk. Stod for indretning og flytning til nye lokaler. Her begyndte min karriere så småt inde for HR-området.

 

12/1998-05/2000

Salgs- og marketingkoordinator, Ørestadsselskabet, København

Et udsnit af arbejdsopgaver:

Jeg blev ansat som salgskoordinator og supportede sælgerne ift. salg af jord i det nuværende Ørestad.

Kom senere i kommunikationsafdelingen, hvor jeg var med til at bygge vores internet op, deltog i borgerrettede events, og var med til blandt andet at etablere Ørestad Cup (fodbold) på tværs af Øresund. Sad i arbejdsgruppen omkring Dronningens besøg på Metroen.

 

12/1989-11/1998

Markedskonsulent, Det Danske Handelskammer (Dansk Erhverv), København

Et udsnit af arbejdsopgaver:

En organisation for små- og mellemstore virksomheder, hvor jeg fik ansvar for at servicere de medlemsvirksomheder, der havde forretningsmæssige interesser i Central- og Østeuropa. Skrev og udsendte nyhedsbreve til medlemmer om samfundsøkonomi og forretningsmuligheder i Central- og Østeuropa. Planlagde og deltog i en lang række delegationsrejser med medlemsvirksomhederne både med og uden deltagelse af ministre. Koordinerede blandt andet den – på det tidspunkt – største danske delegation til besøg i Polen – samt deltog i møder mellem Udenrigsministeriet i Danmark og udenrigsministerierne for landene i Central- og Østeuropa. Var med til at planlægge det første besøg i Danmark for et udvalgt hold af deltagere fra de tre baltiske lande umiddelbart efter Baltikum blev selvstændigt – dette havde  stor politisk bevågenhed.