Mental sundhed

Understøt den mentale sundhed med samtaler

Omsorgssamtaler, der er med til at sikre den gode trivsel og et sundt arbejdsmiljø.

Mental sundhed med omsorgssamtaler

Der er generelt i samfundet et øget fokus på mental sundhed. Høj mental sundhed er med til at sikre en god og stærk trivsel på din arbejdsplads. Ved at give dine medarbejdere mulighed for omsorgssamtaler om f.eks. stress, en opsigelse eller andre mentale belastninger, er I som virksomhed med til ned bryde tabuer om mental sundhed og dermed skabe en kultur, hvor det er acceptabelt at tale åbent om de svære emner i livet. 

 

Empatiske samtaler

Jeg tilbyder omsorgsfulde samtaler til ledere og medarbejdere om de livsdilemmaer, som den enkelte står i – livsdilemmaer, som vi alle bliver ramt af i løbet af livet. Jeg tilbyder at afholde de omsorgssamtaler, der af mange gode grunde ikke kan tages leder og medarbejder i mellem. Jeg møder den enkelte med empati, menneskelig indsigt og åbenhed – og fungerer som et fristed, hvor der ikke er nogen dagsorden og hvor man dermed kan tale frit fra leveren. 

 Omsorgssamtaler er et vigtigt element i det at fremme den mentale sundhed på såvel individ som på organisatorisk niveau. 

 

Omsorgssamtaler – en investering i din virksomhed

Omsorgssamtaler er en investering i individet og dermed også i organisationens ve og vel. Ved at fremme åbenhed, støtte og opmærksomhed på mental sundhed styrker du og din virksomhed et sundt arbejdsmiljø, fremmer trivsel, produktivitet – og i sidste ende den positive resultatskabelse.